Polecamy Państwu, a szczególnie tegorocznym maturzystom, szczegółowe opracowanie zasad rekrutacji na wybrane uczelnie wyższe w roku akademickim 2019/20 oraz warunki przyjęć dla kandydatów rozpoczynających studia w 2019 roku.
Zestawienie zostało opracowane na podstawie zasad rekrutacji poszczególnych uczelni i dotyczą warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Dodatkowo w każdym z nich zawarte zostały przeliczniki punktów.
Zapraszamy na stronę: https://www.otouczelnie.pl/artykul/290/Zasady-rekrutacji-na-studia-2019

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog (20.02.2019r.)

W Gdańsku istnieje wiele placówek udzielających wsparcia psychologicznego. Jednym z programów dedykowanych młodzieży jest projekt Ku dorosłości realizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej. Zajęcia są bezpłatne, mają charakter indywidualnych konsultacji ze specjalistą lub pracy w grupie. Organizatorzy zachęcają uczniów w wieku 16-19 lat, którzy chcą poznać siebie i świat swoich emocji, myśli, motywacji, nauczyć się stawiania granic, wzmocnić swoją samoocenę i pewność siebie, nauczyć się nawiązywać zdrowe relacje z innymi, poznać ciekawych ludzi. Zajęcia odbywają się w Europejskim Centrum Solidarności. Informacje odnośnie zapisów znajda Państwo w poniższym linku.
http://profilaktykaspoleczna.pl/index.html

Jakub Zieliński – psycholog (02.01.2019)

 

Serdecznie polecam udział w zajęciach organizowanych przez USWPS w Sopocie, które dedykowane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniach poruszane są najbardziej popularne zagadnienia współczesnej psychologii. Zajęcia odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca, zaczynając od października. Spotkania są bezpłatne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie USWPS: https://www.swps.pl/sopot/aktualnosci/18254-sopockie-kolko-psychologiczne

Jakub Zieliński – psycholog (27.09.2018)