gla01
gla02
gla03
gla04
gla05
gla06
gla070
gla080
gla090
gla091

Gdańska Fundacja Oświatowa jest w trakcie realizacji projektu pn.:
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”,
współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego