Oferta Gdańskiego Liceum Autonomicznego na rok 2018/2019

 

We wszystkich profilach GLA wybrane przedmioty są realizowane na poziomie rozszerzonym już od klasy I. Uczeń/uczennica danego profilu jest zobowiązany/a do realizacji wszystkich rozszerzeń profilowych do końca klasy II.

 

PROFIL PRZEDMIOTY
REALIZOWANE
W ZAKRESIE
ROZSZERZONYM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE KIERUNKI STUDIÓW
Matematyczno - fizyczny
(oddział
dwujęzyczny)
· matematyka
· fizyka
· informatyka (dla chętnych)
· matematyka konkursowa
· matematyka SAT
w języku angielskim
· fizyka konkursowa       
· fizyka eksperymentalna
· grafika komputerowa   
kierunki politechniczne, uniwersyteckie: matematyka, fizyka, informatyka, robotyka
Matematyczno - informatyczny
(oddział dwujęzyczny)
· matematyka
· informatyka
· fizyka (dla chętnych)
Medyczny                
(biologiczno-chemiczny)
· biologia
· chemia
· matematyka*
 · biologia i chemia laboratoryjna
· język łaciński
· język angielski medyczny
medycyna, biotechnologia, weterynaria, farmacja, stomatologia,
psychologia, ekologia
Ekonomiczno-społeczny · geografia
· matematyka*
 · ekonomia
· matematyka finansowa
gospodarka przestrzenna, geologia, zarządzanie finansami, nauki ekonomiczne, marketing, socjologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne
Humanistyczny
                                         
· historia
· WOS
· język polski
· matematyka*
 · historia teatru i filmu
· filozofia
· historia sztuki
· język łaciński
prawo, historia, filologia polska, filozofia, dziennikarstwo, psychologia, historia sztuki, lingwistyka, filologie obce, kierunki artystyczne**

 

*Nauka matematyki w GLA
Nauka matematyki w Gdańskim Liceum Autonomicznym odbywa się w grupach zaawansowania (trzech lub czterech w zależności od liczebności rocznika) . Do grupy najwyższej realizującej matematykę na poziomie rozszerzonym trafiają z klucza uczniowie profilu matematycznego. Uczniowie pozostałych profili mają możliwość realizacji matematyki na poziomie rozszerzonym pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej.

**Zajęcia z rysunku w GLA
Gdańskie Liceum Autonomiczne oferuje wszystkim zainteresowanym uczniom zajęcia z rysunku w działającej w szkole pracowni artystycznej. Zajęcia odbywają się po lekcjach.

Nauka języków obcych w GLA
Liceum oferuje rozszerzony program języka angielskiego (4h/5h/4h). Wszyscy uczniowie na zajęciach kursowych uczestniczą w odpowiednim do swojego poziomu zaawansowania przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych FCE, CAE, CPE, IELTS (przy szkole mieszczą się centra egzaminacyjne TOEFL oraz SAT).
Wszyscy uczniowie GLA uczą się przynajmniej dwóch języków obcych - oprócz języka angielskiego mogą wybrać jeden z następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski realizowany na odpowiednim dla siebie poziomie zaawansowania. Grupy językowe są w szkole tworzone zależnie od liczby zainteresowanych konkretnym językiem.

Zajęcia dodatkowe/ konsultacje przedmiotowe
Uczniowie Gdańskiego Liceum Autonomicznego mają możliwość uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych (przedmiotowych, językowych, sportowych). Zapisy na zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane są we wrześniu w formie elektronicznej. Nasi uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji przedmiotowych.