Monika Biblis

Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel języka angielskiego

 

Karolina Wej

Wicedyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel matematyki                                              

Aleksandra Michalska

sekretarz szkoły

     

 

Wojciech Babiański

nauczyciel matematyki

 

Ewa Borchert

nauczyciel geografii
nauczyciel WOS-u

Szymon Dąbrowski

nauczyciel filozofii, tutor

 

Bogusław Dręczewski

nauczyciel chemii

 

Piotr Dudulewicz

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Dariusz Grzenkowski

nauczyciel języka polskiego

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Aneta Jurewicz

nauczyciel języka angielskiego

Grzegorz Kotłowski

nauczyciel języka greckiego
nauczyciel języka łacińskiego

   

Marta Kras

nauczyciel biologii

 

Irmina Kulik

nauczyciel chemii

 

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

Bartłomiej Kulas

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i ekonomii

 

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

 

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

Michał Mosakowski

nauczyciel EDB

   

Anna Myszk

nauczyciel języka angielskiego

Michał Olbryś

nauczyciel wychowania fizycznego

   

Anna Osieczko

nauczyciel biologii

Rita Pluta

nauczyciel informatyki

 

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

Beata Rogozińska

nauczyciel języka polskiego
nauczyciel wiedzy o kulturze

   

Łukasz Rybiński

nauczyciel wychowania fizycznego

Małgorzata Sasinowska-Walczak

nauczyciel języka angielskiego

 

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Robert Stopikowski

nauczyciel religii

   

Katarzyna Surdyka

nauczyciel języka angielskiego

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

 

Anna Szpadzińska-Koss

nauczyciel historii sztuki
nauczyciel rysunku

Ewa Szymańska

nauczyciel matematyki

 

Agnieszka Szyk

nauczyciel języka polskiego

Cezary Tulin

nauczyciel historii

 

Katarzyna Urbanowicz

nauczyciel aksonometrii

Andrzej Walczak

nauczyciel języka angielskiego

 

Iwona Walendziak

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie


 

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

   

Michał Woźniak

nauczyciel języka polskiego