Monika Biblis

Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel języka angielskiego

 

Karolina Wej

Wicedyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego
nauczyciel matematyki

Ewa Sienkiewicz

sekretarz szkoły

     

 

Paweł Andrzejczuk

nauczyciel informatyki

 

Wojciech Babiański

nauczyciel matematyki

Ewa Borchert

nauczyciel geografii
nauczyciel WOS-u

 

Szymon Dąbrowski

nauczyciel religii

Arkadiusz Drewa

nauczyciel języka polskiego

 

Bogusław Dręczewski

nauczyciel chemii

Dorota Dunst-Drywa

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Dorota Gąsiorowska

nauczyciel języka niemieckiego

Dariusz Grzenkowski

nauczyciel języka polskiego

 

Iwona Izbrandt-Olejniczak

nauczyciel języka hiszpańskiego

Aneta Jurewicz

nauczyciel języka angielskiego

   

Grzegorz Kotłowski

nauczyciel języka greckiego
nauczyciel języka łacińskiego

Katarzyna Kozłów

nauczyciel biologii

 

Jolanta Krygier

nauczyciel matematyki

Bartłomiej Kulas

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i ekonomii

 

Piotr Lichnerowicz

nauczyciel języka niemieckiego

Artur Ludwikowski

nauczyciel fizyki

 

Dorota Maliborska

nauczyciel języka angielskiego

Aleksandra Meissner

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Michał Mosakowski

nauczyciel wychowania fizycznego

Michał Olbryś

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Rita Pluta

nauczyciel informatyki

Dorota Ponczek

nauczyciel matematyki

 

Magdalena Pobudkowska

nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Raźniewska

nauczyciel języka angielskiego

 

Małgorzata Sasinowska-Walczak

nauczyciel języka angielskiego

Edyta Smolińska

nauczyciel języka niemieckiego

 

Joanna Starościńska

nauczyciel matematyki

Ewa Szmytkiewicz

nauczyciel matematyki

 

Anna Szpadzińska-Koss

nauczyciel historii sztuki
nauczyciel rysunku

Ewa Szymańska

nauczyciel matematyki

 

Agnieszka Szyk

nauczyciel języka polskiego

Cezary Tulin

nauczyciel historii

 

Katarzyna Urbanowicz

nauczyciel aksonometrii

Andrzej Walczak

nauczyciel języka angielskiego

 

Iwona Walendziak

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Rafał Wierzbicki

nauczyciel historii

 

Magdalena Witt

nauczyciel chemii