Wybitni naukowcy Rosji i Polski

W roku szkolnym 2020/2021 Gdańskie Liceum Autonomiczne we współpracy z Gimnazjum nr 40 imienia J.A. Gagarina w Kaliningradzie rozpoczęło realizację szkolnego projektu edukacyjnego „Wybitni naukowcy Rosji i Polski".
Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów obu szkół na temat języków obcych (rosyjskiego i polskiego), krajów (Rosji i Polski) i miast, poszerzenie zasobu słownictwa oraz ćwiczenie umiejętności językowych i komunikatywnych uczniów.
W finałowym etapie projektu odbędzie się konferencja uczniowska “Wybitni naukowcy Rosji i Polski” organizowana w ramach Tygodnia języka polskiego i kultury polskiej w Gimnazjum Nr 40 im. J.A. Gagarina.
Planowane jest również spotkanie towarzyskie pt. „Gdańsk-Kaliningrad – co nas łączy?” oraz udział uczniów Gimnazjum nr 40 w Dniu języka rosyjskiego, który odbędzie się w GLA 4 czerwca 2021r.
Współpraca ze szkołą w Kaliningradzie jest planowana jako projekt długotrwały. W ramach stałej współpracy planujemy zorganizowanie corocznej Poczty Świątecznej (listopad-grudzień), udział uczniów naszej szkoły w odbywającym się w każdym roku szkolnym "Tygodniu języka polskiego i kultury polskiej" w Gimnazjum Nr 40 im. J.A. Gagarina oraz udział uczniów z Kaliningradu w Dniu języka rosyjskiego w naszej szkole.
Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka rosyjskiego w GLA pani Ksenia Murawska.
Monika Biblis (24.03.2021)