Informujemy, aż dwóch naszych tegorocznych maturzystów Juliusz Banecki oraz Konrad Łęgowski znalazło się w gronie siedmiu laureatów konkursu o stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych absolwentów swojej Alma Mater.
Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi prestiżowe wyróżnienie. Dostają je jedynie wybitne i szczególnie uzdolnione osoby, chcące podjąć studia UJ. Stanowi ono propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym.

https://stypendia.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_y6768Q8EMW3g/141626430/148133360

Gratulujemy!

Monika Biblis (10.06.2021)