Informujemy, że nasz uczeń klasy 2 humanistycznej senior Antoni Wyligała uzyskał tytuł finalisty w XLVII Olimpiadzie Historycznej. Gwarantuje mu to 100% na przyszłorocznej maturze z historii. Gratulujemy!
http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2020-2021/laureaci-i-finalisci

Monika Biblis (13.04.2021)