Informujemy, że nasz uczeń klasy 2 humanistycznej senior Antoni Wyligała uzyskał tytuł finalisty w 62 Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Gwarantuje mu to 100% na przyszłorocznej maturze z wiedzy o społeczeństwie. Gratulujemy!
Monika Biblis (29.03.2021)