W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się lista przyborów i materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów maturalnych w 2020r. Prosimy tegorocznych maturzystów o zapoznanie się z jego treścią.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Monika Biblis (19.08.2019)