W dniu 11 stycznia 2019 r. zostały przeprowadzone wybory na Przewodniczącego Rady Uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego.

Obliczenia głosów dokonała Komisja Skrutacyjna w składzie:

Ewa Sołohubiak-Borchert  – nauczyciel geografii

Iwona Izbrandt-Olejniczak  – nauczyciel języka hiszpańskiego

Maja Pobuta  – uczennica kl. 3 ekonomicznej/Przewodnicząca Rady Uczniów GLA

Wyniki głosowania:

1.     Artur Lempkowski – 43 głosów

2.     Juliusz Orłowski – 40 głosów

3.     Zuzanna Dzwilewska – 29 głosów

4.     Tymon Gierałtowski – 26 głosów  

Głosowało osób: 140

W tym klasy 1 – 47 osób, klasy 2 – 55 osób; klasy 3 – 38 osób

Głosów ważnych oddano:  138

Głosów nieważnych: 2

Frekwencja:  73 %

W związku z powyższym funkcję Przewodniczącego Rady Uczniów GLA  z dniem 14.01.2018 obejmuje Artur Lempkowski, uczeń klasy 2 medycznej.

Ewa Sołohubiak-Borchert (11.01.2019)