W dniach 15-17 września 2021 r. klasa 3C ekonomiczna Junior wzięła udział w badaniach terenowych z geografii fizycznej na stacji limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie koło Stężycy. Organizatorem pobytu był opiekun klasy – Pan Bartłomiej Kulas, którego w realizacji programu wycieczki wspierał Pan Piotr Dudulewicz.
Położona w sąsiedztwie Bramy Kaszubskiej stacja UG, jest centrum badań naukowych o jeziorach, pogodzie i klimacie. Malownicza okolica kaszubskich lasów oraz polodowcowych jezior i moren – sprzyja jednak nie tylko rozwojowi nauki, ale także integracji i wypoczynkowi. Dzięki współpracy GLA z Uniwersytetem Gdańskim możliwe było skorzystanie przez uczniów szkoły z infrastruktury stacji, gdzie zazwyczaj w sezonie letnim odbywają się studenckie praktyki z przedmiotów akademickich.
W trakcie trzydniowego pobytu uczniowie realizowali ambitny, autorski program zajęć terenowych przygotowany przez Pana Bartłomieja Kulasa: obejmujący dwunastogodzinne pomiary wybranych parametrów pogody (temperatura, zachmurzenie, opad), a ponadto prowadzili na łodzi badania batymetrii fragmentu Jeziora Raduńskiego Górnego. Uzupełniającym elementem wyprawy były pomiary hydrometryczne rzeki Borucinki oraz zwiedzanie ogródka meteorologiczne i zapoznanie z funkcjonującymi w nim profesjonalnymi aparatami badawczymi. Po godzinach pracy w terenie uczestnicy wyjazdu integrowali się wraz z opiekunami grając w gry planszowe oraz spędzając czas przy ognisku. Uczniowie GLA cieszyli się nie tylko swoim towarzystwem, ale także urokliwym krajobrazem przyrody, podziwiając z okien swoich pokoi niezapomniany widok na jedno z najpiękniejszych kaszubskich jezior. Nawet kapryśna - chłodna i deszczowa pogoda, nie popsuła doskonałych nastrojów uczestników wyjazdu.

 

galeria

Bartłomiej Kulas (21.09.2021)

W dniach 13-17 września 2021r. klasa 3 medyczna Senior uczestniczy w Ekologicznej Zielonej Szkole, którą zorganizowaliśmy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie.
Pracują bardzo intensywnie uczestnicząc w bardzo ciekawych zajęciach. Tematy, z którymi się mierzą to m.in. „Wymagania środowiskowe organizmów. Zakresy tolerancji fizjologicznej i ekologicznej”, "Szacowanie wielkości populacji zwierzęcej poprzez symulację metody znakowania osobników – indeks Lincolna", "Obieg pierwiastków w przyrodzie”, „Sukcesja ekologiczna” , „Ochrona środowiska a antropopresja". Czasami mają krótką chwilę na zabawę.
Uczniom i uczennicom towarzyszą pani Anna Osieczko, nauczyciel biologii oraz pan Bogusław Dręczewski, nauczyciel chemii.

 

 

[galeria]


Monika Biblis (15.09.2021)

Serdecznie zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z opiekunami profilowymi. Tym razem organizujemy je w formie tradycyjnej czyli stacjonarnej.
Odbędą się w czwartek 23 września 2021r. i będą przebiegały wg następującego harmonogramu:

godz. 16.30
3 mat-fiz-inf Junior sala 111 -Wojciech Babiański
3 ekon Junior sala 205 - Bartłomiej Kulas

godz. 17.00
1 hum sala 402 - Beata Rogozińska
1 med sala 303 - Dorota Ponczek
1 ekon sala 213 - Bartłomiej Kulas
2 hum sala 118 - Ewa Szmytkiewicz
2 med sala 201 - Marta Kras
2 ekon sala 204 - Ewa Sołohubiak-Borchert
2 mat-fiz-inf sala 114 - Wojciech Babiański
3 hum Junior sala 4 - Agnieszka Szyk
3 med Junior sala 302 - Dariusz Grzenkowski
3 med Senior sala 200 - Bogusław Dręczewski
3 hum Senior sala 301 - Rafał Wierzbicki
3 mat-fiz-inf Senior sala 212 - Krzysztof Rosołek

godz. 17.30
1 mat-fiz-inf sala 111-Wojciech Babiański
3 ekon Senior sala 110 - Ewa Sołohubiak-Borchert

W godzinach 16.30-17.30 dyżur będą także pełnili:
Agnieszka Gurzyńska-Ellwart - psycholog, doradca zawodowy (opieka psychologiczna w klasach 1); sala 116
Barbara Darmorost - doradca zawodowy (doradztwo zawodowe w klasach 1-3, rozmowy indywidualne w klasach 3 junior); sala 409
Jakub Zieliński - psycholog (opieka psychologiczna w klasach 2 i 3); sala 409

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.
Do zobaczenia!

Monika Biblis (09.09.2021)